تبلیغات
shahre man - کمرنگ شده ؟ !!!!
تاریخ : پنجشنبه 23 مرداد 1393 | 10:38 ق.ظ | نویسنده : احمد مهربان

سلام دوستان . کاکو  من یه مدتی گرفتار  بنای شده بودمو  نتونسم  مطلب بیذارم  .اوقت دوستان لطف کردن

پیام دادن چرُ حضورتون کمرنگ شده ؟    حالُ ای مطلبو رِ  بوخونین تا بفهمین کمرنگ شدن یعنی چی چی و 

از من ایراد نگیرین . جونُم واستون بگه .....

دیشب تو یکی از کوچه های خیابون تحویلی دعوا شده بود . اولش که همسایشون می گفت فک کردم دارن

زنووو رِ می دوزدن . فوری زنگ زده بود آقایون صدودهی  ...... : (( آقا تو را به خدا دارن تو کوچه..... تحویلی یه

خانمی  رو می دزدن آقا تورا به قرآن....)) اونوقت اون عزیز با خونسردی گفته بوده : (( خونسرد باشید لطفا چی

شده توضیح بدین .)) : (( ما تو کوچه شماره... هسیم آقا به خدا دارن زنه رو می برن آقا یه گشت....))  :

(( درس توضیح بدین.))  که اونطرف میگفت ، در حالیکه نفسام شماره افتاده بودو قلبم از سینه داشت می پرید

بیرون گفتم : (( آقا میگم یه گشت بفرسین اوقت شُمُ  توضیح میخوی !!!!))

هیچی خلاصه ....همسایه ها  ، صبور ،میان تو کوچه تا بلکه به دعوا آرامشی بدن تا آقایون صدو ده برسن ....اما

نه دعوا کم شدو نه از آقایون پلیسا خبری بود!!! تلفن بود که به صدوده میشد و باز هم خبری نبود. دعوا از کوچه

به داخل خانه کشیده شد و صدای ناله و ضجه ها شنیده میشد و همسایه ها هراسان  که : ((خدایا بالاخره

چه کنیم؟ ))

بالاخره بعد از انتظاری  به بلندای صبر حضرت ایوب ، نور چراغ گردون از سر کوچه دیده میشه و همه به استقبال

این عزیزان می دوند !!!! ظاهرا این عزیزان هم بعد از آمدن کاری صورت نمی دهند   .چرا که دعوا در خانه بود و

ظاهرا اجازه دخالت نداشتند و همچنان صدای ضجه ها بلند و.... تا اینکه با آمدن همسایه طبقه پایین دم درب

منزل کمی قضیه متفاوت می شود و  جناب محترم مسول پا به آستانه در و سپس حیاط می گذارد!!!!

اینا رو که گفتم خدایی واقع بود. !!! اما واقعیت تلخ تر اگه قرار باشه منِ شهروند تو همه دعواها ، شورای حل

اختلاف بشم ! آتشنشان بشم ! اورژانس بشم !  خدایی پس این همه سمت و عنوان شغلی به چه کار

میاد !!!

من اصلا از مقرارت موجود مربوط به پلیس صدوده خبر ندارم . اما  همین نیمچه فکری که دارم میگه : (( خدایی

اگه تو ای دعواها یکی از بین بره اوقت اومدن پلیس به چه کار میاد ؟ دیگه باید زنگ بزنیم دارالرحمه ! که اونم

دردی رو از درد و مصیبت حادثه دیده کم نمی کنه . چرا اجازه دخالت ندارن ؟ قوانین پلیس ما چی میگه ؟ آیا

حضور کمرنگ عزیزان صدو ده در این مواقع باعث نمیشه که مردم خودشون وادار به دفاع شخصی بشن ؟ و

اونوقته که دیگه سنگ روی سنگ بند  نمیشه !!!!!!))  • ماه موزیک | راه بلاگ | تک تاز بلاگ