تبلیغات
shahre man - سرتان را درد نیاورم!!!
تاریخ : چهارشنبه 3 مهر 1392 | 03:23 ق.ظ | نویسنده : احمد مهربان

اگر اینروزها برای تعویض کارت ملی  سری به ثبت احوال ( کوی زهرا ) زده باشید البته دور از جانتان !!!! حتما فعالیت کارمندان ثبت احوال را با چشم خودتان   

 دیده اید؟! من که از دیدن اتاق های خالی از ارباب رجوع  تعجب کردم . 

 اولین اتاقی که سرک کشیدم ،مشغول میل فرمودن بعد صبحانه بودند !!!زحمت کشیدند و تابلوی روبه رویشان را نشان دادند و مرا به مکانی خارج از اداره ارجاع

دادند .

تمام خیابان را برای پیدا کردن دفتر خدماتی مورد اشاره طی کردم  . اما اثری پیدا نکردم ،که نکردم . ناچار نزدیکی فلکه خاتون ] البته فلکه سابق )از یه دفتر

خدماتی دیگه پرسیدم .که بنده خدا با کمی فکر گفتد : (( نزدیک خود اداره ثبته!!!!))

دوباره راه رفته را گز کردم  و ...بله کارمند محترم  زبان دومثقالی مبارک را اگر کمی چرخانده بود ، من متوجه می شدم که میان در هم بودن مغازه های روبه رو 

دفتر خدماتی است که اصلا نامی از شماره ای که ثبت فرموده بود روی آن نبود!!!

سرتان را درد نیاورم. وقتی وارد شدم  ،انتظار داشتم کارم را زود انجام بدهم و برگردم  .اداره ثبت که خلوت بد ،پس... اما چشمتان روز بد نبیند برعکس اداره ، اینجا

چنان شلوغ بازاری بود که جای ایستادن نداشت !!! فرم تعویض را گرفتم و فرار را بر قرار ترجیح دادم . تمام طول راه از فلسفه ارجاع این کار به دفتر خدماتی  سر

دز نیاوردم . مانده بودم که عزیزان کارمند ثبت احوال چه کار شاقی را انجام می دادند که مردم را به دفاتر دیگر می فرستند .

 راستش این را نوشتم تا شاید یکی به این معما پاسخی بدهد ! و دل جوانی را شاد کند؟؟؟؟  • ماه موزیک | راه بلاگ | تک تاز بلاگ