تبلیغات
shahre man - به کدام عطا بخشیده ایم؟..!!!
تاریخ : دوشنبه 11 دی 1391 | 11:24 ق.ظ | نویسنده : احمد مهربان

آن قدیم ترها وقتی پیرزن پیرمردها دور می نشستند و گرم حرف می شدند .نقل مجلسشان تعریف از جوانان 

خوب فامیل و محل بود : (( پسر ....رو دیدی خدا حفظش کنه نجیب سربه زیر و...)) چقدر خوبی و نجابت مهم

بود و اثر داشت در آینده آنان . برای بچه ها هم مهم بود که نجابت و آراستگی را داشته باشند . کار عیب و عار

نبود و بقال سر کوچه ،کارگر بنا ، مسگر و صدجور کار دستی دیگر. مهم یک لقمه نان حلال بود و نجابت و

افتادگی .اما...

گذشت ... حالا صدمن نجابت هم داشته باشی نه برای سرکار رفتن مهم است ،نه برای زن گرفتن . وقتی جوان

خواستگاری می رود ،اندازه شقیقه را می گیرند و مارک کفش و پیراهن و نوع اودکانی که زده و سرکار که می

خواهد برود ، پسر کی هستی و پارتی و...  دیگه نجابت کیلویی چند؟! ...

حالا جوانان دسته گل و نجیب و سربه زیر  ما  تازه طعنه می خورند که این قدر چنین و چنان بودی چه فایده؟ و

جوانان مانده اند و علامت سوال روی سرشان که : ((  مگر برای ازدواج یک دل پاک و بی ریا ، یک لقمه نان حلال

و دامن عاری از گناه  ، میراث پدرانمان نبود ....پس...))

پس  چه باید کرد؟ آیا داشتن جوانان پاک و سربزیر را به کدام عطا ی ناقابل دنیایی بخشیده ایم  که چنین  در

حلقه گرفتاری ها درمانده اند!!!!!! 

 

عکس گل ساعتی

   • ماه موزیک | راه بلاگ | تک تاز بلاگ