تبلیغات
shahre man - مهمانی
تاریخ : دوشنبه 13 شهریور 1391 | 06:18 ب.ظ | نویسنده : احمد مهربان

 

 

خواب به مهمانی چشمانم آمده است و دستانم به یاری کبوتر خیال...واو را پرواز می دهد .آهنگی دلنواز مرا نوازش می دهد . صداها  خاموش  و...

من در خوابم .

چه رویایی ست این خواب شیرین...

آرام در جنگلی زیبا قدم برمی دارم .دیگر خسته نیستم.مات و مبهوت . بی اختیار می دوم .در گل ها فریادم را رهای سازم.گل ها با اندک نسیمی پرواز می کنند و به آسمان سر می سایند.بارانی از گل... تاجی می سازم از وجود زیبایشان.نسیم مهربان ،دستی بر سرم می کشد . سر برشانه هایش می فشارم .آغوشم را از هوای او پر می کنم . و چه آرام می گیرد این روح خسته من..

شقایق های سرخ که نوید دوستی هزار ساله دارند ، برایم قصه ها می سرایند ، پرندگان جنگل چه پروازی دارند بر بلندای درختان . اما...

خدایا آن همه زیبایی!...

مدتی ست که از خواب برخاسته ام . چشمانم از مهمانی خواب بازگشته .سجاده را رو به قبله نیاز می گشایم . و آغازگر سخنی می گردم مملو از نیاز و نیایش...  • ماه موزیک | راه بلاگ | تک تاز بلاگ